תקנון אתר אינטרנט חברת ״רחל סיטבון״ בע״מ

 1. מבוא 

 

 1. חברת הביגוד והאופנה רחל סיטבון בע״מ ח.פ 516373388 (להלן: ״החברה״) מפעילה אתר אינטרנט בכתובת https://rachelsitbon.fashion/  (להלן: ״האתר״) אשר באמצעותו החברה מוכרת מוצרים ושירותים ללקוחותיה. החברה מאשרת ללקוחותיה ולאורחיה גישה ורכישה באמצעות האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: ״התקנון״). כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה על התנאים וההגבלות הכלולים בו. 
 2. התקנון כתוב בלשון נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד. 
 3. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשת באתר. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, תגברנה הוראות תקנון זה. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. ככל שאינך מסכימה למי מתנאי התקנון או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקשת להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון הלקוחות או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. 
 5. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים.


 • ביצוע רכישות באתר

 

 1. ביצוע רכישות באתר יתאפשר רק למשתמשות בגירות (מעל גיל 18) הכשירות לבצע פעולות משפטיות בהתאם לחוק הכשרות והאפוטרופסות תשכ״ב-1962 (להלן: ״משתמשת״ או ״לקוחה״). 
 2. ביצוע רכישה באתר יתאפשר רק למשתמשת שיש לה חשבון דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ואשר מוסרת אותו בעת ביצוע הרכישה. במסירת כתובת הדואר האלקטרוני המשתמשת מאשרת משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה.
 3. הרכישה באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 4. עם סיום הליך הרכישה תשלח ללקוחה הודעת דוא”ל על כך. אם לא התקבלה הודעה אצל הלקוחה המודיעה על השלמת הרכישה הלקוחה תפעל ליידע את החברה על כך ללא דיחוי.
 5. הרכישה באתר היא לשימוש צרכניות פרטיות בלבד. אין לבצע כל רכישה מסחרית באמצעות האתר, לרבות אך לא רק רכישה סיטונאית באמצעות האתר או רכישה לצורך מכירה חוזרת.
 6. החברה תפרסם ותמכור מוצרים ושירותים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית בכל עת לעדכן את המוצרים והשירותים הנמכרים באתר לרבות מאפייני המוצרים כדוגמת מידות, צבעים גזרות וכן הלאה. 
 7. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לתאר ולהציג את מוצריה באמצעות התמונות והתיאורים באתר. עם זאת התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. על המשתמשת לקחת בחשבון שייתכן ויהיה קיים פער מסוים בין המתואר באתר ובין המוצר בפועל.
 8. המוצרים באתר יימכרו עד גמר המלאי. החברה לא מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה תשתדל לעדכן במהירות האפשרית כי מלאי של מוצר נגמר מרגע היוודע לה אודות כך. 
 9. המחירים באתר כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.
 10. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.
 11. המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות.
 12. החברה רשאית לערוך באתר מבצעים או להציע הנחות והטבות אחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. 
 13. אין כפל הנחות או הטבות על פריטים הנמכרים באתר. החברה תהיה רשאית לחרוג מכלל זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.


 • אספקת מוצרים שנרכשו באתר

 

 1. מוצרים שנרכשו באמצעות האתר יסופקו באמצעות משלוח או איסוף עצמי בהתאם לבחירתה של המשתמשת. בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף לאמור בתקנון זה ועל-פי כל דין.
 2. ימי האספקה של מוצרים מתייחסים ל״ימי עסקים״, קרי ימי חול, מיום ראשון ועד יום חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד). יום העסקים מסתיים בשעה 17:00. 
 3. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה בכפוף להימצאות המוצר במלאי במועד הרלוונטי ולמדיניות חברת השילוח.
 4. ככלל, החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה לא ניתן יהיה לשנות את אופן אספקת המוצרים.
 5. מועדי האספקה אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, אזי העסקה הנוגעת למוצר שאינו במלאי תבוטל. 
 6. מחיר המשלוח אינו כלול במחיר המוצר המופיע באתר, ויוצג אך ורק בעת ביצוע ההזמנה. החברה מעדכנת מעת לעת את מחירי המשלוחים, והמחיר המחייב הוא זה אשר יוצג ללקוחה בעת ביצוע ההזמנה.
 7. הליך שליחת המוצר ללקוחה יחל רק לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, חברת האשראי אישרה את העסקה והלקוחה קיבלה הודעה המאשרת את סיום הליך ביצוע העסקה. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
 8. באחריותה של הלקוחה להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן עדכני ומדויק. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 9. משלוח המוצר נעשה על ידי חברה חיצונית בהתאם לבחירת הלקוחה ובכפוף למדינות המשלוחים של חברת השילוח.
 10. החברה תכין את המוצר למשלוח בזמן הנדרש כדי לעמוד בימי האספקה שנבחרו. עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לעיכובים כתוצאה מסיבות התלויות בחברת השילוח מרגע איסוף המוצר על ידי חברת השילוח ועד הבאתו לכתובת הלקוחה. 
 11. התקנון של חברת השילוח או כל גוף אחר שבאמצעותו תבצע החברה את המשלוח יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוחה.
 12. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון או בנסיבות שאינן בשליטת החברה. 
 13. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לעיכוב של עד שלושה ימים במועדי האספקה אשר נגרם כתוצאה מעומס רכישות באתר החברה ובחנויות החברה במועדים מיוחדים או עקב הטבות או הנחות מיוחדות. 
 14. המשלוח ייעשה לכתובת בתוך גבולות מדינת ישראל אשר תינתן על ידי הלקוחה בעת הרכישה ובכפוף למדיניות חברת השליחויות אשר מתעדכנת מעת לעת. באחריות הלקוחה לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.
 15. במקרה בו חברת השילוח אינה מבצעת משלוחים לכתובת אשר ניתנה על ידי הלקוחה, חברת השילוח או החברה יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוחה במקום הסמוך למען המקורי ובתיאום מראש עם הלקוחה. 
 16. במקרה בו הלקוחה אינה נמצאת במען אשר נמסר למשלוח באפשרותה לאשר לשליח להשאיר את המשלוח מחוץ לדלת. במקרה שכזה, החברה לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך והכל בכפוף ובתאם למדיניות חברת השילוח החיצונית.

 

איסוף עצמי 

 

 1. ניתן לבחור איסוף של המוצר באחת מחנויות החברה ללא תוספת עלות. 
 2. מוצר שנבחר לאיסוף מחנות יהיה מוכן לאיסוף בהתאם ללוח הזמנים שיוצג ללקוחה בעת ביצוע ההזמנה. החברה תיידע את הלקוחה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני שהמוצר מוכן לאיסוף (להלן: ״הודעת איסוף״).
 3. האיסוף יתבצע על ידי הלקוחה בהצגת תעודה מזהה ואישור הזמנה. החברה תהיה רשאית לדרוש אמצעי זיהוי נוספים בהתאם לשיקול דעתה ולנסיבות בעת האיסוף.
 4. מוצר שדרך אספקתו היא באיסוף מאחת מחנויות החברה ייאסף על ידי הלקוחה תוך 15 ימי עסקים מיום הודעת האיסוף. החברה תהיה רשאית לבטל עסקה של מוצר שהוזמן לאיסוף בחנות החברה ולא נאסף תוך 15 ימים מיום הודעת האיסוף כאמור.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את פרטי החנויות מהן ניתן לאסוף את המוצר.


 • ביטול עסקה והחזרת מוצרים
  1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים האמורה בתקנון זה היא בכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמ״א-1981 והתקנות מכוחו.
  2. ביטול עסקה היא זכות העומדת אך ורק ללקוחה שביצעה את הרכישה בפועל באתר או בחנות בעצמה (להלן: ״מבצעת העסקה״), גם אם ביצעה את הרכישה עבור צד ג׳ או אם צד ג׳ הוא נמען המשלוח.  
  3. מבצעת העסקה זכאית לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה לפי האירוע המאוחר ביניהם (להלן: ״יום עשיית העסקה״). 
  4. מבצעת העסקה תהיה רשאית לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים במקרים ובתנאים הבאים בלבד: מבצעת העסקה היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה בהתאם להגדרתן בחוק, אשר ביצעו את העסקה באתר, וביצוע העסקה כללה התקשרות, באמצעות שיחה בטלפון או תכתובת אלקטרונית, בין מבצעת העסקה ובין החברה. יובהר כי החברה תהיה רשאית לבקש תעודות רשמיות ממבצעת העסקה המעידות כי היא אכן אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה.
  5. הזכות לבטל עסקה חלה רק ברכישת סוגי המוצרים המנויים בחוק. כך בין היתר ומבלי לגרוע מהאמור בחוק, לא ניתן לבטל עסקה על מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, טובין פסידים ומוצרים שהוכנו במיוחד עבור מבצעת העסקה בעקבות העסקה.
  6. תנאי לביטול עסקה הוא כי מבצעת העסקה לא עשתה כל שימוש במוצר והיא החזירה את המוצר לחברה על-פי כל דין. 

 

דרך הביטול

 

 1. ביטול העסקה ייעשה באמצעות הודעת ביטול אשר תישלח על ידי מבצעת העסקה לחברה באחת מן הדרכים הבאות:
 1. בשיחה טלפונית מול נציג החברה במספר 054-809-4091
 2. בעל פה באחת מן החנויות של החברה (סניף ירושלים בקניון רמות קומה 3 ובסניף בני ברק ברחוב מהרש״ל 3)
 3. בדואר אלקטרוני בכתובת  rachelsitbon@gmail.com
 4. באתר החברה באמצעות קישור ייעודי באתר.

 

 1. הודעת הביטול תכלול את שמה המלא של מבצעת העסקה ואת מספר תעודת הזהות שלה. באם הודעת הביטול נעשית בשיחה טלפונית או בעל פה בחנות, הודעת הביטול תכלול גם את מספר ההזמנה. 

 

סיבת הביטול ואופן הזיכוי

 

 1. בכל מקרה של ביטול העסקה עקב אחת מן העילות הבאות: פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר ובין הפרטים שנמסרו לגביו למבצעת העסקה, איחור באספקת המוצר במועד שנקבע בין הצדדים או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה (להלן: ״אי התאמה״), לאחר שמבצעת העסקה כבר קיבלה לידיה את המוצר, על מבצעת העסקה להודיע לחברה אודות עילת הביטול בהתאם לדרכי הודעת הביטול אשר פורטו לעיל, ולהשיב את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לה המוצר (לבדוק).
 2. במקרה של ביטול עקב אי-התאמה כאמור לעיל, החברה תשיב למבצעת העסקה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את התשלום ששולם על ידי מבצעת העסקה עד למועד הודעת הביטול, וכן תבטל את המשך החיוב בשל העסקה (ככל שישנו חיוב כזה). החברה תמסור למבצעת העסקה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצעת העסקה דמי ביטול.
 3. במקרה של ביטול שלא עקב אי-התאמה, תחזיר החברה למבצעת העסקה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את התשלום ששולם על ידי מבצעת העסקה עד למועד הודעת הביטול, וכן תבטל את המשך החיוב בשל העסקה (ככל שישנו חיוב כזה). החברה תמסור למבצעת העסקה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממנה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן: ״דמי הביטול״). יובהר, כי על מבצעת העסקה להחזיר את המוצר לחברה בהתאם לאמור לעיל.
 4. יובהר, כי דמי הביטול אותם רשאית החברה לקזז כוללים הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהחברה הוציאה או התחייבה להוציא בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.
 5. החזר כספי בשל ביטול עסקה כאמור (להלן: ״ההחזר״) יועבר לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה העסקה שבוטלה ובהתאם לתנאים וללחות הזמנים של חברת האשראי. 
 6. בכל מקרה שבו ניתנה הנחה או הטבה במסגרת העסקה המבוטלת, סכום ההחזר יחושב לפי הסכום שהלקוחה שילמה בפועל לאחר ההנחה או ההטבה. 
 7. ביטול עסקה כדין על ידי הצרכנית אינו גורע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל או שספג פגיעה כלשהי. באחריות הלקוחות המבקשות לבטל עסקה  להחזיר את המוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן, להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 

דרך ואופן החזרת מוצרים

 

 1. מבצעת עסקה אשר ביטלה את העסקה בהתאם לחוק ולאמור בתקנון זה וכבר קיבלה לידיה את המוצר נשוא העסקה והביטול, תשיב את המוצר לחברה באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן:
 1. לאחת מחנויות החברה.
 2. איסוף על ידי שליח – מבצעת העסקה תתאם עם החברה איסוף של המוצר על ידי שליח באמצעות חברת שליחויות חיצונית לחברה. איסוף המוצר יבוצע מכתובת שתימסר על ידי מבצעת העסקה בכפוף לכך שהכתובת היא בישראל ובהתאם למדיניות חברת השילוח אשר מתעדכנת מעת לעת על ידה. מבצעת העסקה תישא בעלות המשלוח בהתאם למחיר של חברת השילוח הנקוב באתר ואשר מתעדכן מעת לעת על ידי החברה.
 1. תקנון זה מסדיר את מדיניות הביטולים והחלפת המוצרים באתר בלבד ואינו חל ביחס למוצרים ושירותים הנרכשים בחנויות החברה. 


 • ביטול עסקה על-ידי החברה

 

 1. לחברה עומדת הזכות לעצור בכל עת לפי שיקול דעתה את הפעלת האתר, לבטל עסקה או שלא לאשר הזמנה של לקוחה באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:  

 

 1. בוצעה הפרה של סעיף מסעיפי תקנון זה או מכל מסמך מחייב או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר או שהלקוחה ביצעה מעשה הנוגד את הדין.
 2. הלקוחה מסרה פרטים שגויים במהלך ביצוע העסקה או לאחר מכן.
 3. פרטיה המלאים של הלקוחה או פרטי כרטיס האשראי שלה לא נקלטו במערכת האתר. 
 4. העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיס האשראי או שכרטיס האשראי של הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש על ידי חברת האשראי או קיים חשש מצד החברה כי התמורה בגין העסקה לא תתקבל אצלה על ידי הלקוחה.
 5. ללקוחה חוב כספי קודם לחברה, והחוב לא נפרע במועד. 
 6. קיים חשש כי הלקוחה מבצעת עסקה לצורך רכישה סיטונאית או לצורך מכירה חוזרת. 
 7. הלקוחה עושה שימוש באתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי או מעשה המאפשר, מעודד או מסייע למעשה שכזה. 
 8. הלקוחה עושה שימוש באתר אשר בין במעשה ובין במחדל עלול לפגוע בחברה או במי מטעמה או בפעילותו התקינה של האתר או בצד ג’.
 9. הלקוחה בחרה באיסוף ההזמנה מהאתר באחת מחנויות החברה והמוצר לא נאסף תוך 15 ימים מהמועד בו קיבלה הודעה כי המוצר מוכן לאיסוף.
 10. במקרה בו הלקוחה ביצעה הזמנה באתר, ולאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל מהמלאי. יובהר, כי במקרה כזה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם ללקוחה או לצד ג׳. 
 11. במקרה אשר מחמת “כח עליון” החברה אינה מצליחה לנהל באופן תקין את האתר, לספק ללקוחותיה מוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. המשמעות של המונח “כוח עליון” בסעיף זה כולל גם תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכת התקשורת, אירועים ביטחוניים והתפשטות מגפות. בנסיבות כאמור לחברה הזכות לבטל את העסקה לפי שיקול דעתה. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי.


 • אבטחת מידע ודיוור

 

 1. המשתמשת באתר מסכימה ומצהירה כי מידע אשר נמסר על ידיה ביודעין ובאופן אקטיבי בעת השימוש באתר נמסר מרצון ובהסכמתה המלאה. המשתמשת אחראית לנכונות המידע אשר נמסר על ידיה ביודעין (לדוגמא, בעת רכישה או רישום למועדון לקוחות).
 2. המשתמשת באתר מסכימה ומודעת לכך כי בעת שימוש באתר נאסף מידע סטטיסטי ומידע אודות הרגלי וסוג השימוש שלה באתר. 
 3. השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמשת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.
 4. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה והיא מוותרת על כל טענה או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 5. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן שירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק או פרסום או קידום מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי או אחר בכל אמצעי תקשורת.
 6. המידע אשר אוספת החברה עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים או תפעול האתר או מועדון הלקוחות או לניהולו התקין של האתר והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 7. המשתמשת מודעת לכך כי במידת הצורך החברה תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים, לדוגמא על פי צו שיפוטי או לפי דין או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר או אם תעלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה או במי מטעמה או בצדדים שלישיים או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו לאפשר, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי או חשוד כמעשה בלתי חוקי או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון או כל הסכם עם החברה.

 

דיוור

 

 1. כאשר המשתמשת מסכימה לקבל דיוור מהחברה היא מאשרת כי יישלחו אליה חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים באתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים.
 2. המשתמשת רשאית להודיע לחברה על סירובה לקבל דיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
 3. יכולת אבטחת המידע של החברה על גבי רשת האינטרנט מוגבלת. במקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשת או למי מטעמה אם מידע יגיע לגורם עוין או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. למשתמשת הזכות והאפשרות לפנות אל החברה בבקשה למחיקת החשבון שלה וכל המידע הנמצא אודותיה במאגרי המידע של החברה. 
 5. הודעות הנשלחות על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים בקשר עם שרשרת הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד למסירת המוצרים שנרכשו בפועל ללקוח לא מהוות “מסר פרסומי” או “דבר פרסומת”. • קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

 1. זכויות הקניין הרוחני של אתר האינטרנט של החברה וכל התוכן המופיע בו שייכים לחברה או לצדדים שלישיים ומוגנים על-ידי דיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בין-לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים לחברה או לצדדים שלישיים אחרים. זכויות אלו כוללות בין היתר את סימני המסחר, זכויות היוצרים, הפטנטים, בסיסי הנתונים של האתר, העיצובים, האיורים, התמונות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו (להלן: ״תוכן האתר״).
 2. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בתוכן האתר, לרבות אך לא רק במידע או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, תמונות המוצרים או בפרטים אחרים המופיעים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב.
 3. חל איסור מוחלט לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, או למכור כל חלק מן המידע הכלול בתוכן האתר ובאתר. 


 • התחייבות המשתמשת

 

 1. השימוש באתר כפוף להסכמה לתקנון זה. עצם השימוש באתר מעיד על הסכמה לכל האמור בתקנון וכן מעיד על התחייבות והסכמה לעמוד גם בתנאים הבאים: 

 

 1. לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין.
 2. לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המופיע באתר.
 3. לא לחבל באתר או במערכות המחשב של החברה בכל דרך שהיא לרבות אך לא רק באמצעות וירוס או תוכנה אחרת.
 4. לא להעלות לאתר תוכן האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי פוגעני אחר כלפי הזולת.
 5. לא להעלות תוכן העלול לעודד או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית.
 6. לא להעלות תוכן העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות , זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת. 
 7. המשתמשת מסכימה כי במקרים בהם החברה תסבור כי השימוש של המשתמשת באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש או כל דין, היא תהיה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמשת באתר, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימוש המשתמשת באתר.


 • כללי

 

 1. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. המשתמשת משחררת את החברה מכל אחריות לעניין אבטחת מידע ברשת האינטרנט.
 3. המשתמשת מתחייבת לפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה או לדרישה או נזק הנובעים משימוש באתר שלא כדין. 
 4. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או יינתן ללא תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשת אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין או להוראות תקנון זה או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוחה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוחה באתר.
 6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בלבד. 
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמשת בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.
 8. החברה אינה אחראית לכל נזק לציוד המחשב של המשתמשת או לכל רכוש אחר של המשתמשת, שיגרמו בשל שימוש באתר.